Bắt đối tượng vận chuyển 10kg ma túy đá trên xe khách

Bắt đối tượng vận chuyển 10kg ma túy đá trên xe khách

Biên phòng Thanh Hóa: Ngăn chăn kịp thời lượng ma túy lớn qua biên giới

Biên phòng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma túy 'khủng'

Biên phòng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma túy 'khủng'

Thanh Hóa: BĐBP liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển khối lượng lớn ma túy

Thanh Hóa: BĐBP liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển khối lượng lớn ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt 2 phụ nữ Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt 2 phụ nữ Lào vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt hai đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt hai đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 34 nghìn viên ma túy

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Thanh Hóa bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 nghìn viên ma túy

Biên phòng Thanh Hóa bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 nghìn viên ma túy