Người phụ nữ Úc đi cùng nhóm có người đàn ông gốc Việt đã tử vong

Người phụ nữ Úc đi cùng nhóm có người đàn ông gốc Việt đã tử vong

Kẹt trong hoang mạc ở Úc, người đàn ông gốc Việt sống sót nhờ… rượu vodka

Kẹt trong hoang mạc ở Úc, người đàn ông gốc Việt sống sót nhờ… rượu vodka

Hành trình sống sót của người phụ nữ Australia sau 12 ngày mất tích nhờ hố nước của gia súc

Hành trình sống sót của người phụ nữ Australia sau 12 ngày mất tích nhờ hố nước của gia súc

Người đàn ông gốc Việt sống sót thần kỳ sau hai tuần mất tích

Người đàn ông gốc Việt sống sót thần kỳ sau hai tuần mất tích

Câu chuyện sống sót thần kỳ của người đàn ông gốc Việt ở Australia

Câu chuyện sống sót thần kỳ của người đàn ông gốc Việt ở Australia

Sống sót sau 2 tuần lưu lạc tại vùng hoang mạc của Australia

Sống sót sau 2 tuần lưu lạc tại vùng hoang mạc của Australia

Sống sót sau 2 tuần lưu lạc tại vùng hoang mạc rộng lớn của Australia

Sống sót sau 2 tuần lưu lạc tại vùng hoang mạc rộng lớn của Australia