Vận chuyển 3.000 viên MTTH

Vận chuyển 3.000 viên MTTH

Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng người Lào cùng số lượng 'khủng' ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng người Lào cùng số lượng 'khủng' ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt người Lào vận chuyển 3.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt người Lào vận chuyển 3.000 viên ma túy vào Việt Nam

Vận chuyển trái phép 3.000 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển trái phép 3.000 viên ma túy tổng hợp

Thanh Chương thưởng nóng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

Thanh Chương thưởng nóng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt nóng đối tượng người Lào cùng 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt nóng đối tượng người Lào cùng 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng mang 3.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt đối tượng mang 3.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bắt nóng đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt nóng đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp không qua mắt được bộ đội biên phòng

Vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp không qua mắt được bộ đội biên phòng

Nghệ An bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng người Lào vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới

Đối tượng người Lào vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới