Chương trình OCOP nâng tầm sản phẩm 'made in' Hà Tĩnh

Chương trình OCOP nâng tầm sản phẩm 'made in' Hà Tĩnh

Ngọt ngào Hà Tĩnh - cu đơ!

Ngọt ngào Hà Tĩnh - cu đơ!

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2

Đoàn Famtrip Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ

Đoàn Famtrip Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đoàn Famtrip các tỉnh Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại Hà Tĩnh

Đoàn Famtrip các tỉnh Đông Bắc Thái Lan khảo sát du lịch tại Hà Tĩnh

Đoàn Famtrip Bắc - Trung - Nam tham quan, khảo sát du lịch Hà Tĩnh

Đoàn Famtrip Bắc - Trung - Nam tham quan, khảo sát du lịch Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Hà Tĩnh tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Hà Tĩnh phấn đấu đến 2020 có 70 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP

Hà Tĩnh phấn đấu đến 2020 có 70 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP

Xây dựng bộ tiêu chí khung, đánh giá kỹ thực trạng sản phẩm OCOP

Xây dựng bộ tiêu chí khung, đánh giá kỹ thực trạng sản phẩm OCOP