Gắn logo - nâng giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hà Tĩnh

Gắn logo - nâng giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hà Tĩnh

Thiết kế và in ấn logo cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) của các doanh nghiệp, cơ...
35 doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh

35 doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh

20 sản phẩm công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh tham gia bình chọn khu vực miền Bắc

20 sản phẩm công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh tham gia bình chọn khu vực miền Bắc

Cửa hàng kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP đầu tiên ở Vũ Quang đi vào hoạt động

Cửa hàng kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP đầu tiên ở Vũ Quang đi vào hoạt động

Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

'Siêng' xúc tiến thương mại, sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh rộng mở thị trường

'Siêng' xúc tiến thương mại, sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh rộng mở thị trường

Hà Tĩnh tham gia 8 gian hàng tại Hội chợ Xúc tiến thương mại ở Hà Nội

Hà Tĩnh tham gia 8 gian hàng tại Hội chợ Xúc tiến thương mại ở Hà Nội

Hà Tĩnh - Thanh Hóa kết nối du lịch với các tỉnh Tây Nguyên

Hà Tĩnh - Thanh Hóa kết nối du lịch với các tỉnh Tây Nguyên

OCOP - Đưa sản phẩm truyền thống ra 'biển lớn'

OCOP - Đưa sản phẩm truyền thống ra 'biển lớn'

Nhãn hiệu Cu đơ Hà Tĩnh - 'vé thông hành' nâng cao giá trị sản phẩm

Nhãn hiệu Cu đơ Hà Tĩnh - 'vé thông hành' nâng cao giá trị sản phẩm

Cần thực hiện hiệu quả chính sách phát triển khoa học công nghệ

Cần thực hiện hiệu quả chính sách phát triển khoa học công nghệ

Mỗi sản phẩm OCOP Hà Tĩnh là một 'sứ giả' văn hóa

Mỗi sản phẩm OCOP Hà Tĩnh là một 'sứ giả' văn hóa

Nông sản Hà Tĩnh có bắt nhịp cơ hội OCOP?

Nông sản Hà Tĩnh có bắt nhịp cơ hội OCOP?