Người đàn ông nuôi 400 con bò sát trong nhà làm thú cưng

Người đàn ông nuôi 400 con bò sát trong nhà làm thú cưng

Ảnh động vật: Dị nhân sống cùng rắn độc, đại bàng xoay cổ...

Ảnh động vật: Dị nhân sống cùng rắn độc, đại bàng xoay cổ...

Người đàn ông Pháp sống cùng 400 con bò sát

Người đàn ông Pháp sống cùng 400 con bò sát

Người đàn ông chia nhà cho cá sấu, rắn chuông

Người đàn ông chia nhà cho cá sấu, rắn chuông

Cụ ông nuôi hơn 400 động vật bò sát trong nhà

Cụ ông nuôi hơn 400 động vật bò sát trong nhà

Choáng với người đàn ông sống chung với 400 loài bò sát

Choáng với người đàn ông sống chung với 400 loài bò sát

Người đàn ông sống cùng 400 con cá sấu, rắn và nhện độc

Người đàn ông sống cùng 400 con cá sấu, rắn và nhện độc

Người đàn ông sống cùng 400 thú cưng bò sát, cho cá sấu ngủ chung giường

Người đàn ông sống cùng 400 thú cưng bò sát, cho cá sấu ngủ chung giường

Ông lão nuôi hơn 400 con cá sấu, bò sát ngay trong nhà

Ông lão nuôi hơn 400 con cá sấu, bò sát ngay trong nhà