Một tua làng đá Hà Giang

Một tua làng đá Hà Giang

Một nghiên cứu sinh về Việt Nam học của Đại học Berkeley (Mỹ) kể rằng những người bạn của anh đã đến Việt...