Cảm ơn cục trưởng!

Cảm ơn cục trưởng!

Một buổi chiều, trong khi tôi đang làm việc khẩn trương thì bỗng nhận được một tin nhắn: 'Lâu lắm rồi không...