Xuân mới trên vùng cao Bắc Kạn

Xuân mới trên vùng cao Bắc Kạn

Những ngày đầu Xuân này, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bắc Kạn lại rộn ràng đón chờ những ngày hội mới...