Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ tiễn biệt cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ tiễn biệt cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hàng nghìn giáo dân dự lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Hàng nghìn giáo dân dự lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Dòng người đưa tiễn linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Dòng người đưa tiễn linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Lãnh đạo Trung ương, TP HCM viếng tang Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Lãnh đạo Trung ương, TP HCM viếng tang Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Đức Bà

Đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Đức Bà

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến TP HCM

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến TP HCM

Hành trình trọn vẹn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hành trình trọn vẹn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Công tác chuẩn bị nơi an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Công tác chuẩn bị nơi an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

Hàng ngàn người đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hàng ngàn người đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng