Lợi dụng trẻ em, rải đinh cản trở người thi hành công vụ

Lợi dụng trẻ em, rải đinh cản trở người thi hành công vụ

Giữ nguyên bản án phúc thẩm, thu hồi vườn cây từng giao cho ông Phan Xuân Lương

Giữ nguyên bản án phúc thẩm, thu hồi vườn cây từng giao cho ông Phan Xuân Lương

Trưởng Công an huyện bị hất chất thải lợn nói gì?

Trưởng Công an huyện bị hất chất thải lợn nói gì?

Bất ngờ Trưởng Công an huyện bị hất nước phân lợn

Bất ngờ Trưởng Công an huyện bị hất nước phân lợn

Đắk Lắk: Chồng đóng cửa cố thủ trốn lệnh áp giải, vợ hất nước bẩn vào công an

Đắk Lắk: Chồng đóng cửa cố thủ trốn lệnh áp giải, vợ hất nước bẩn vào công an

Trưởng công an huyện bị vợ người vi phạm hất nước phân lợn

Trưởng công an huyện bị vợ người vi phạm hất nước phân lợn

Trưởng công an huyện bị hất nước phân heo lên người

Trưởng công an huyện bị hất nước phân heo lên người

Trưởng công an huyện bị hất cả xô nước phân lợn vào người

Trưởng công an huyện bị hất cả xô nước phân lợn vào người

Đắk Lắk: Trưởng Công an huyện bị tạt nước bẩn vào người

Đắk Lắk: Trưởng Công an huyện bị tạt nước bẩn vào người

Cần nghiêm trị hành vi kích động người dân chống người thi hành công vụ

Cần nghiêm trị hành vi kích động người dân chống người thi hành công vụ

Núp bóng 'dân chủ', ông Phan Xuân Lương thách thức pháp luật

Núp bóng 'dân chủ', ông Phan Xuân Lương thách thức pháp luật

Triệu tập vợ ông Phan Xuân Lương, điều tra hàng loạt vụ hủy hoại tài sản

Triệu tập vợ ông Phan Xuân Lương, điều tra hàng loạt vụ hủy hoại tài sản

Đắk Lắk: Công ty sản xuất và kinh doanh cà phê 'khốn đốn' vì sự coi thường pháp luật của người dân

Đắk Lắk: Công ty sản xuất và kinh doanh cà phê 'khốn đốn' vì sự coi thường pháp luật của người dân