Khoảng 1.700 container tồn đọng tại cảng Quy Nhơn

Khoảng 1.700 container tồn đọng tại cảng Quy Nhơn

Khoảng 1.700 container tồn đọng tại cảng Quy Nhơn

Khoảng 1.700 container tồn đọng tại cảng Quy Nhơn

Bình Định: Hút dầu trên tàu Fei Yeu 9 mắc kẹt trên vùng biển Ghềnh Ráng

Bình Định: Hút dầu trên tàu Fei Yeu 9 mắc kẹt trên vùng biển Ghềnh Ráng

Thợ lặn hút dầu, trục vớt tàu chìm ở biển Quy Nhơn

Thợ lặn hút dầu, trục vớt tàu chìm ở biển Quy Nhơn

Thợ lặn hút dầu, trục vớt tàu chìm ở biển Quy Nhơn

Thợ lặn hút dầu, trục vớt tàu chìm ở biển Quy Nhơn

Bắt đầu trục vớt tàu đắm trên vùng biển Quy Nhơn

Bắt đầu trục vớt tàu đắm trên vùng biển Quy Nhơn

Những hình ảnh trục vớt tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Những hình ảnh trục vớt tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Những hình ảnh trục vớt tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Những hình ảnh trục vớt tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Các tàu hàng bị bão đánh bật đều là tàu 'vãng lai'

Các tàu hàng bị bão đánh bật đều là tàu 'vãng lai'

Tìm thấy 3 thi thể trôi trên vùng biển Quy Nhơn

Tìm thấy 3 thi thể trôi trên vùng biển Quy Nhơn

Bình Định: Sẵn sàng ứng phó nguy cơ tràn dầu

Bình Định: Sẵn sàng ứng phó nguy cơ tràn dầu

Xử lý sự cố tràn dầu tại vùng biển Quy Nhơn

Xử lý sự cố tràn dầu tại vùng biển Quy Nhơn

Bình Định khẩn trương xử lý dầu tràn từ những tàu hàng bị chìm

Bình Định khẩn trương xử lý dầu tràn từ những tàu hàng bị chìm

Triển khai xử lý sự cố tràn dầu trên biển Quy Nhơn

Triển khai xử lý sự cố tràn dầu trên biển Quy Nhơn

Bình Định: Ứng phó nạn tràn dầu sau sự cố 9 tàu bị chìm

Bình Định: Ứng phó nạn tràn dầu sau sự cố 9 tàu bị chìm