Biệt động Sài Gòn kể về trận đánh 'đến phút cuối mới biết'

Biệt động Sài Gòn kể về trận đánh 'đến phút cuối mới biết'

'Chiều mùng 2 tết, tôi nhận tin có đội 17 người thì 16 người đã hy sinh, người còn lại bị địch bắt' - Đại...
Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn trong những ngày lịch sử

Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn trong những ngày lịch sử

Một ngày 'Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn' trong dịp kỷ niệm 30/4 lịch sử

Một ngày 'Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn' trong dịp kỷ niệm 30/4 lịch sử

Học sinh TP.HCM háo hức hóa thân thành chiến sỹ Biệt động Sài Gòn

Học sinh TP.HCM háo hức hóa thân thành chiến sỹ Biệt động Sài Gòn

Học sinh hào hứng trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn'

Học sinh hào hứng trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn'

Xúc động ngày giỗ các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Xúc động ngày giỗ các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Xúc động ngày giỗ các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn

Xúc động lễ giỗ cuối năm cho các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Tết đi tham quan tour 'Du lịch về Biệt động Sài Gòn', mô hình độc, lạ, hấp dẫn và ý nghĩa