Hai học sinh trả lại túi vàng 6,5 chỉ

Hai học sinh trả lại túi vàng 6,5 chỉ

Hai học sinh Bình Định trả 6,5 chỉ vàng cho người đánh rơi

Hai học sinh Bình Định trả 6,5 chỉ vàng cho người đánh rơi

Vụ học sinh nhặt được vàng: Bất ngờ danh tính chủ nhân

Vụ học sinh nhặt được vàng: Bất ngờ danh tính chủ nhân

Tìm thấy chủ nhân túi vàng hai em học sinh lớp 3 nhặt được

Tìm thấy chủ nhân túi vàng hai em học sinh lớp 3 nhặt được

Hai học sinh lớp 3 nhặt được 6 chỉ vàng đem trả lại người mất

Hai học sinh lớp 3 nhặt được 6 chỉ vàng đem trả lại người mất

Hai học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng mang giao nộp nhà trường

Hai học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng mang giao nộp nhà trường

Nhặt được 6 chỉ vàng, hai học sinh lớp 3 đem nộp cho nhà trường

Nhặt được 6 chỉ vàng, hai học sinh lớp 3 đem nộp cho nhà trường

Học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng, tìm cách trả lại người đánh mất

Học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng, tìm cách trả lại người đánh mất

Nhặt được túi có vàng, học sinh lớp 3 nộp thầy hiệu trưởng

Nhặt được túi có vàng, học sinh lớp 3 nộp thầy hiệu trưởng

Tấm gương tốt đẹp của hai nam sinh tiểu học ở Bình Định

Tấm gương tốt đẹp của hai nam sinh tiểu học ở Bình Định

Nhặt được túi vàng, 2 học sinh lớp 3 trả lại người mất

Nhặt được túi vàng, 2 học sinh lớp 3 trả lại người mất

Nhặt được 6 chỉ vàng, hai học sinh lớp 3 nộp cho trường

Nhặt được 6 chỉ vàng, hai học sinh lớp 3 nộp cho trường

Nhặt được túi vải chứa vàng, học sinh lớp 3 có hành động bất ngờ

Nhặt được túi vải chứa vàng, học sinh lớp 3 có hành động bất ngờ