Hậu phương sắt son của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hậu phương sắt son của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lặng bóng ngôi nhà 50 năm gắn bó với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lặng bóng ngôi nhà 50 năm gắn bó với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chuyện kể xúc động về nhân cách lớn của đồng chí Đỗ Mười

Chuyện kể xúc động về nhân cách lớn của đồng chí Đỗ Mười

Lặng bóng ngôi nhà 50 năm gắn bó với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lặng bóng ngôi nhà 50 năm gắn bó với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

'Bữa cơm với muối vừng' và phong thái gần gũi, lắng nghe dân

'Bữa cơm với muối vừng' và phong thái gần gũi, lắng nghe dân

Đồng chí Đỗ Mười - tấm gương sáng cần-kiệm-liêm-chính-chí công vô tư

Đồng chí Đỗ Mười - tấm gương sáng cần-kiệm-liêm-chính-chí công vô tư

Chuyện về bữa cơm muối vừng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chuyện về bữa cơm muối vừng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những câu chuyện bình dị, gần dân của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những câu chuyện bình dị, gần dân của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười day dứt nhìn những bữa 'cơm khách' thừa mứa

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười day dứt nhìn những bữa 'cơm khách' thừa mứa