Hai học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Hai học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Điều khiển cánh tay robot bằng sóng não

Điều khiển cánh tay robot bằng sóng não

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Bất ngờ với cánh tay robot của hai nam sinh lớp 8

Bất ngờ với cánh tay robot của hai nam sinh lớp 8

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Học sinh THCS điều khiển cánh tay robot bằng suy nghĩ

Học sinh THCS điều khiển cánh tay robot bằng suy nghĩ

Màn điều khiển cánh tay bằng suy nghĩ của 2 học sinh lớp 8

Màn điều khiển cánh tay bằng suy nghĩ của 2 học sinh lớp 8