9X rủ bạn về nhà bà ngoại cướp dây chuyền

9X rủ bạn về nhà bà ngoại cướp dây chuyền

Cháu ngoại rủ bạn đến đâm bà, cướp tài sản

Cháu ngoại rủ bạn đến đâm bà, cướp tài sản

Rủ bạn cướp dây chuyền của bà ngoại để lấy tiền tiêu xài

Rủ bạn cướp dây chuyền của bà ngoại để lấy tiền tiêu xài

Rủ bạn cướp vàng của bà ngoại và mợ, thanh niên gặp nạn trên đường tẩu thoát

Rủ bạn cướp vàng của bà ngoại và mợ, thanh niên gặp nạn trên đường tẩu thoát

Cháu trai rủ bạn về nhà khống chế, cướp tài sản bà ngoại

Cháu trai rủ bạn về nhà khống chế, cướp tài sản bà ngoại

Cháu ngoại cùng bạn đến nhà đâm bà trọng thương, cướp vàng rồi... bị ngã xe

Cháu ngoại cùng bạn đến nhà đâm bà trọng thương, cướp vàng rồi... bị ngã xe

Thanh niên rủ bạn cướp vàng của bà ngoại và mợ, trên đường tẩu thoát thì gặp tai nạn nhập viện

Thanh niên rủ bạn cướp vàng của bà ngoại và mợ, trên đường tẩu thoát thì gặp tai nạn nhập viện