Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Hết tiền tiêu xài, nhóm thanh niên lập mưu giết người đồng tính, cướp tài sản

Hết tiền tiêu xài, nhóm thanh niên lập mưu giết người đồng tính, cướp tài sản

Khởi tố, tạm giam nhóm thanh niên âm mưu giết người, cướp tài sản

Khởi tố, tạm giam nhóm thanh niên âm mưu giết người, cướp tài sản

Khởi tố 4 thanh niên lập mưu giết người đồng tính cướp tài sản

Khởi tố 4 thanh niên lập mưu giết người đồng tính cướp tài sản

Cùng nhóm bạn bàn mưu giết người tình đồng tính, cướp tài sản

Cùng nhóm bạn bàn mưu giết người tình đồng tính, cướp tài sản

Khởi tố nhóm thanh niên TP.HCM lập mưu giết người đồng tính

Khởi tố nhóm thanh niên TP.HCM lập mưu giết người đồng tính

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng từ TP.HCM xuống miền Tây lập mưu giết người, cướp tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng từ TP.HCM xuống miền Tây lập mưu giết người, cướp tài sản

Lời khai của nhóm thanh niên hết tiền tiêu xài, rủ nhau giết người

Lời khai của nhóm thanh niên hết tiền tiêu xài, rủ nhau giết người

Bắt giữ nhóm nghi phạm lập mưu giết người cướp tài sản để có tiền xài

Bắt giữ nhóm nghi phạm lập mưu giết người cướp tài sản để có tiền xài

Đến nhà bạn mới quen ngủ nhờ, nửa đêm ra tay tàn ác để cướp của

Đến nhà bạn mới quen ngủ nhờ, nửa đêm ra tay tàn ác để cướp của

Bắt nhóm đối tượng từ TP.HCM xuống miền Tây lập mưu giết người, cướp tài sản

Bắt nhóm đối tượng từ TP.HCM xuống miền Tây lập mưu giết người, cướp tài sản

Nhóm thanh niên TP.HCM đến Trà Vinh ngủ nhờ giết chủ nhà

Nhóm thanh niên TP.HCM đến Trà Vinh ngủ nhờ giết chủ nhà

Dẫn bạn gái đi chơi, hết tiền nhóm thanh niên đi cướp

Dẫn bạn gái đi chơi, hết tiền nhóm thanh niên đi cướp