Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Hết tiền tiêu xài, nhóm thanh niên lập mưu giết người đồng tính, cướp tài sản

Hết tiền tiêu xài, nhóm thanh niên lập mưu giết người đồng tính, cướp tài sản

Cùng nhóm bạn bàn mưu giết người tình đồng tính, cướp tài sản

Cùng nhóm bạn bàn mưu giết người tình đồng tính, cướp tài sản

Khởi tố nhóm thanh niên TP.HCM lập mưu giết người đồng tính

Khởi tố nhóm thanh niên TP.HCM lập mưu giết người đồng tính

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết người đồng tính cướp tài sản

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết bạn tình cướp tài sản

Nhóm thanh niên lên kế hoạch giết bạn tình cướp tài sản

Lời khai của nhóm thanh niên hết tiền tiêu xài, rủ nhau giết người

Đi chơi hết tiền, nhóm thanh niên lập mưu giết bạn mới quen cướp tài sản

Lên kế hoạch ngủ nhờ để cướp tài sản, 4 thanh niên bị bắt giữ

4 thanh niên lập kế hoạch giết người, cướp tài sản

Xin ngủ nhờ rồi ra tay sát hại chủ nhà để cướp tài sản

Đến nhà bạn mới quen ngủ nhờ, nửa đêm ra tay tàn ác để cướp của

Nhóm thanh niên TP.HCM đến Trà Vinh ngủ nhờ giết chủ nhà

Dẫn bạn gái đi chơi, hết tiền nhóm thanh niên đi cướp

Hết tiền, nhóm 9X lên kế hoạch giết người mới quen cướp tài sản

Bắt nhóm 9X lập mưu giết người cướp tài sản

Cô gái 20 tuổi cùng nhóm bạn lên kế hoạch giết người, cướp tài sản