Hà Nội: Mô hình trồng măng tây xanh cho năng suất chất lượng cao

Hà Nội: Mô hình trồng măng tây xanh cho năng suất chất lượng cao

Mô hình trồng măng tây xanh của chị Phan Thị Điệu, Hợp tác xã Phú Thái cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao....