Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử

Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử

Khu ủy miền Đông Nam bộ ra đời, phát triển đã khẳng định vai trò to lớn trong tiến trình của cuộc kháng...
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Đặc công

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Đặc công

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Binh chủng đặc biệt

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Binh chủng đặc biệt

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Binh chủng đặc biệt của Quân đội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Binh chủng đặc biệt của Quân đội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Binh chủng Đặc công

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Binh chủng Đặc công

Bộ Quốc phòng đặt ra những yêu cầu hết sức đặc biệt với đặc công

Bộ Quốc phòng đặt ra những yêu cầu hết sức đặc biệt với đặc công

Bộ tham mưu Binh chủng Đặc công đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ tham mưu Binh chủng Đặc công đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Khai mạc Hội thi lữ đoàn trưởng, chính ủy lữ đoàn và tương đương lực lượng đặc công toàn quân năm 2020

Khai mạc Hội thi lữ đoàn trưởng, chính ủy lữ đoàn và tương đương lực lượng đặc công toàn quân năm 2020

Sát hạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì hậu cần, kỹ thuật cấp lữ đoàn, trường sĩ quan và tương đương

Sát hạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì hậu cần, kỹ thuật cấp lữ đoàn, trường sĩ quan và tương đương

Binh chủng Đặc công triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Binh chủng Đặc công triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Trung tướng Ngô Minh Tiến, thăm và kiểm tra tại Trường Sĩ quan Đặc công

Trung tướng Ngô Minh Tiến, thăm và kiểm tra tại Trường Sĩ quan Đặc công

Lính Đặc công ứng phó biến đổi khí hậu

Lính Đặc công ứng phó biến đổi khí hậu