Mỗi tuần một cuốn sách: Chạnh lòng bởi 'Qua khỏi dốc là nhà'

Mỗi tuần một cuốn sách: Chạnh lòng bởi 'Qua khỏi dốc là nhà'

Thương lắm, mái nhà tranh nơi quê nghèo

Thương lắm, mái nhà tranh nơi quê nghèo

'Qua khỏi dốc là nhà': Câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

'Qua khỏi dốc là nhà': Câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

Những câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

Những câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

'Qua khỏi dốc là nhà': Những câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

'Qua khỏi dốc là nhà': Những câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

Chiến tranh và những ký ức thảm khốc chưa bao giờ khép lại

Chiến tranh và những ký ức thảm khốc chưa bao giờ khép lại

Chuyện một chiếc khăn - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

Chuyện một chiếc khăn - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

Văn học năm qua có 'mất mùa'?

Văn học năm qua có 'mất mùa'?

'Đừng kể tên tôi' - một tự thuật khác về chiến tranh Việt Nam

'Đừng kể tên tôi' - một tự thuật khác về chiến tranh Việt Nam

Chuyện một chiếc khăn - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

Chuyện một chiếc khăn - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

Những ngày tháng - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

Những ngày tháng - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà