Từ đòi nợ thuê đến phạm tội

Từ đòi nợ thuê đến phạm tội

Đòi nợ cuối năm tránh để 'cái sảy nảy cái ung'

Đòi nợ cuối năm tránh để 'cái sảy nảy cái ung'

5 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng bị khởi tố

5 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng bị khởi tố

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng hành nghề đòi nợ thuê

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng hành nghề đòi nợ thuê

Hà Tĩnh: Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Hà Tĩnh: Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 5 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 5 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng

Bắt nhóm đòi nợ thuê bằng hung khí

Bắt nhóm đòi nợ thuê bằng hung khí

Khởi tố 5 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 5 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng

Gây rối trật tự để đòi nợ thuê, nhóm côn đồ bị bắt giữ

Gây rối trật tự để đòi nợ thuê, nhóm côn đồ bị bắt giữ

Điều tra vụ nhóm côn đồ xông vào nhà dân đập phá tài sản, đòi nợ

Điều tra vụ nhóm côn đồ xông vào nhà dân đập phá tài sản, đòi nợ

Bắt giữ nhóm côn đồ đòi nợ thuê tại Hà Tĩnh

Bắt giữ nhóm côn đồ đòi nợ thuê tại Hà Tĩnh

15 tên côn đồ chạy ô tô chở theo hung khí đi đòi nợ thuê

15 tên côn đồ chạy ô tô chở theo hung khí đi đòi nợ thuê