Xem dân làng thi giã gạo thổi cơm ngay giữa Thủ đô

Xem dân làng thi giã gạo thổi cơm ngay giữa Thủ đô

Lễ hội truyền thống diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương

Từng bừng Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Từng bừng Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Độc đáo hội thi nấu cơm bằng rơm ở làng Thị Cấm

Độc đáo hội thi nấu cơm bằng rơm ở làng Thị Cấm

Siêu tốc đánh lửa, thổi rơm thi nấu cơm nhanh ở làng Thị Cấm

Siêu tốc đánh lửa, thổi rơm thi nấu cơm nhanh ở làng Thị Cấm

Về làng Thị Cấm xem người dân tạo lửa từ bùi nhùi và nấu cơm bằng rơm

Về làng Thị Cấm xem người dân tạo lửa từ bùi nhùi và nấu cơm bằng rơm

Lễ hội thổi lửa nấu cơm thi ở làng Thị Cấm

Lễ hội thổi lửa nấu cơm thi ở làng Thị Cấm

Clip: Mịt mù trong khói rơm tại lễ hội kéo lửa thổi cơm ở làng Thị Cấm

Clip: Mịt mù trong khói rơm tại lễ hội kéo lửa thổi cơm ở làng Thị Cấm

Rộn ràng hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Rộn ràng hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Già trẻ, trai gái làng Thị Cấm tưng bừng giã gạo thổi cơm

Già trẻ, trai gái làng Thị Cấm tưng bừng giã gạo thổi cơm

Hà Nội: Người dân quay về thời 'đồ đá' trong lễ hội thi nấu cơm đầu năm mới

Hà Nội: Người dân quay về thời 'đồ đá' trong lễ hội thi nấu cơm đầu năm mới

Ngày hội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm

Ngày hội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm

Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm tưng bừng dưới mưa xuân

Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm tưng bừng dưới mưa xuân

Dân làng Thị Cấm thi kéo lửa thổi cơm ngày đầu Xuân

Dân làng Thị Cấm thi kéo lửa thổi cơm ngày đầu Xuân

Cận cảnh lễ hội thổi cơm thi độc đáo ở làng Thị Cấm

Cận cảnh lễ hội thổi cơm thi độc đáo ở làng Thị Cấm

Dân làng Thị Cấm hào hứng xem lễ hội kéo lửa thổi cơm thi

Dân làng Thị Cấm hào hứng xem lễ hội kéo lửa thổi cơm thi

Độc đáo những lễ hội ẩm thực Thăng Long

Độc đáo những lễ hội ẩm thực Thăng Long

Nghề rèn ở làng người 'đàn bà cười'

Nghề rèn ở làng người 'đàn bà cười'

Độc đáo hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Độc đáo hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Cận cảnh hội thi thổi cơm vô cùng độc đáo ở Hà Nội

Cận cảnh hội thi thổi cơm vô cùng độc đáo ở Hà Nội

Dân làng Thị Cấm háo hức xem kéo lửa, thổi cơm thi ngay tại sân đình

Dân làng Thị Cấm háo hức xem kéo lửa, thổi cơm thi ngay tại sân đình

Hà Nội: Rộn ràng hội thi đốt rơm thổi cơm làng Thị Cấm

Hà Nội: Rộn ràng hội thi đốt rơm thổi cơm làng Thị Cấm

Lễ hội thổi cơm thi tưởng nhớ tướng quân của vua Hùng thứ 18

Lễ hội thổi cơm thi tưởng nhớ tướng quân của vua Hùng thứ 18

Cuộc thi thổi cơm trắng lấy lộc đầu năm

Cuộc thi thổi cơm trắng lấy lộc đầu năm

Độc đáo Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Độc đáo Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Hà Nội: Độc đáo cả làng đốt rơm thổi cơm giữa trưa

Hà Nội: Độc đáo cả làng đốt rơm thổi cơm giữa trưa

Độc đáo lễ hội thi thổi cơm giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ hội thi thổi cơm giữa lòng Hà Nội

Thanh niên trai tráng thi nhau giã gạo, đốt lửa thổi cơm giữa sân đình

Thanh niên trai tráng thi nhau giã gạo, đốt lửa thổi cơm giữa sân đình

Lễ hội kéo lửa thổi cơm làng Thị Cấm

Lễ hội kéo lửa thổi cơm làng Thị Cấm