Cái kết của kẻ xâm hại bé gái trong WC của chùa

Cái kết của kẻ xâm hại bé gái trong WC của chùa

Bé gái 8 tuổi bị gã thanh niên hiếp dâm trong nhà vệ sinh của chùa

Bé gái 8 tuổi bị gã thanh niên hiếp dâm trong nhà vệ sinh của chùa

Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ hiếp dâm bé gái trong chùa

Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ hiếp dâm bé gái trong chùa

Đi làm công quả, nam thanh niên xâm hại bé gái 8 tuổi tại nhà vệ sinh

Đi làm công quả, nam thanh niên xâm hại bé gái 8 tuổi tại nhà vệ sinh

Bé gái 8 tuổi bị 'yêu râu xanh' hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Bé gái 8 tuổi bị 'yêu râu xanh' hiếp dâm trong nhà vệ sinh

12 năm tù cho tên 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp bé gái trong nhà vệ sinh của chùa

12 năm tù cho tên 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp bé gái trong nhà vệ sinh của chùa

Bé gái 8 tuổi bị yêu râu xanh xâm hại trong nhà vệ sinh chùa

Bé gái 8 tuổi bị yêu râu xanh xâm hại trong nhà vệ sinh chùa

'Yêu râu xanh' cưỡng hiếp bé gái trong chùa lĩnh 12 năm tù

'Yêu râu xanh' cưỡng hiếp bé gái trong chùa lĩnh 12 năm tù

Vào chùa, gã thanh niên hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Vào chùa, gã thanh niên hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Đi làm công quả, nam thanh niên hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Đi làm công quả, nam thanh niên hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh của chùa

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh của chùa

Kẻ cưỡng bức bé gái trong nhà vệ sinh lĩnh 12 năm tù

Kẻ cưỡng bức bé gái trong nhà vệ sinh lĩnh 12 năm tù

Đi làm công quả ở chùa rồi hiếp dâm luôn bé gái 7 tuổi

Đi làm công quả ở chùa rồi hiếp dâm luôn bé gái 7 tuổi

Đến chùa làm công quả, giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi

Đến chùa làm công quả, giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi, nam thanh niên lãnh án tù

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi, nam thanh niên lãnh án tù