50 người trúng cử BCH Đảng bộ Thừa Thiên Huế khóa mới là những ai?

50 người trúng cử BCH Đảng bộ Thừa Thiên Huế khóa mới là những ai?

Theo kết quả kiểm phiếu, có 50/57 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên - Huế và Bình Dương bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Thừa Thiên - Huế và Bình Dương bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiện toàn tổ chức, nhân sự 4 tỉnh thành

Kiện toàn tổ chức, nhân sự 4 tỉnh thành

Nhân sự mới tại 5 tỉnh thành

Nhân sự mới tại 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế làm Phó Giám đốc Sở Tài chính

Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế làm Phó Giám đốc Sở Tài chính