TPHCM: Thanh tra toàn diện 'điểm nóng' Bính Chánh về sai phạm đất đai

TPHCM: Thanh tra toàn diện 'điểm nóng' Bính Chánh về sai phạm đất đai

UBND huyện Bình Chánh xử lý nghiêm tổ hợp công trình vi phạm Tràm Chim Resort

UBND huyện Bình Chánh xử lý nghiêm tổ hợp công trình vi phạm Tràm Chim Resort

Gần 500 triệu đồng để cưỡng chế resort xây không phép ở TP HCM

Gần 500 triệu đồng để cưỡng chế resort xây không phép ở TP HCM

'Con voi chui lọt lỗ kim' trong vụ sai phạm resort Tràm Chim

'Con voi chui lọt lỗ kim' trong vụ sai phạm resort Tràm Chim

Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Kỷ luật hàng loạt cán bộ, công chức liên quan đến Tràm Chim Resort

Kỷ luật hàng loạt cán bộ, công chức liên quan đến Tràm Chim Resort

Bản tin 8H: Kỷ luật, kiểm điểm 22 cán bộ liên quan đến Tràm Chim resort

Bản tin 8H: Kỷ luật, kiểm điểm 22 cán bộ liên quan đến Tràm Chim resort

Vụ Gia Trang quán - Tràm Chim resort: TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ huyện Bình Chánh

Vụ Gia Trang quán - Tràm Chim resort: TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ huyện Bình Chánh

Vụ Gia Trang quán - Tràm Chim Resort: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ Gia Trang quán - Tràm Chim Resort: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ resort 7.000m2 xây không phép: Bình Chánh kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ resort 7.000m2 xây không phép: Bình Chánh kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ Gia Trang quán: Bình Chánh kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ Gia Trang quán: Bình Chánh kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ

Kỷ luật nhiều cán bộ vì tổ hợp Tràm Chim resort vi phạm

Kỷ luật nhiều cán bộ vì tổ hợp Tràm Chim resort vi phạm

Kỷ luật hàng chục cán bộ huyện Bình Chánh vụ resort xây trái phép

Kỷ luật hàng chục cán bộ huyện Bình Chánh vụ resort xây trái phép

Bình Chánh kiểm điểm 9 lãnh đạo xã vụ Gia Trang quán

Bình Chánh kiểm điểm 9 lãnh đạo xã vụ Gia Trang quán