Quảng Bình: 'Ngâm' 8 tạ thóc giống trong kho để.... cho hết hạn

Quảng Bình: 'Ngâm' 8 tạ thóc giống trong kho để.... cho hết hạn

Sau khi được huyện cấp 8 tạ lúa giống để gieo trồng, xã lại không cấp phát ngay mà để trong kho nhiều tháng...
Huyện cấp 8 tạ lúa giống cho dân, xã 'ngâm kho' hết hạn nên đem bán cho vịt ăn

Huyện cấp 8 tạ lúa giống cho dân, xã 'ngâm kho' hết hạn nên đem bán cho vịt ăn

Vì sao những cán bộ, công chức am hiểu pháp luật nhưng lại tham gia đánh bạc?

Vì sao những cán bộ, công chức am hiểu pháp luật nhưng lại tham gia đánh bạc?

Bắt quả tang cán bộ đánh bạc

Bắt quả tang cán bộ đánh bạc

Chủ tịch LĐLĐ huyện và giáo viên chơi xóc đĩa

Chủ tịch LĐLĐ huyện và giáo viên chơi xóc đĩa

Bắt quả tang sòng xóc đĩa có cán bộ, giáo viên tham gia

Bắt quả tang sòng xóc đĩa có cán bộ, giáo viên tham gia

Ổ xóc đĩa có nhiều cán bộ, viên chức tham gia

Ổ xóc đĩa có nhiều cán bộ, viên chức tham gia

Đánh bạc

Bắt quả tang 4 cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc

Bắt quả tang 4 cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc

Ổ xóc đĩa có nhiều cán bộ, viên chức tham gia

Ổ xóc đĩa có nhiều cán bộ, viên chức tham gia

Quảng Ngãi: Bắt quả tang 4 cán bộ huyện chơi xóc đĩa

Quảng Ngãi: Bắt quả tang 4 cán bộ huyện chơi xóc đĩa

Bắt quả tang 4 cán bộ, giáo viên đánh bạc

Bắt quả tang 4 cán bộ, giáo viên đánh bạc

Nhiều cán bộ tham gia đánh xóc đĩa bị bắt quả tang

Nhiều cán bộ tham gia đánh xóc đĩa bị bắt quả tang

Bắt quả tang 4 cán bộ, viên chức ở Quảng Ngãi tham gia đánh bạc

Bắt quả tang 4 cán bộ, viên chức ở Quảng Ngãi tham gia đánh bạc

Quảng Ngãi: Bắt quả tang 4 cán bộ huyện đánh bạc

Quảng Ngãi: Bắt quả tang 4 cán bộ huyện đánh bạc

Bắt quả tang sòng sóc đĩa có nhiều cán bộ, công chức, viên chức

Bắt quả tang sòng sóc đĩa có nhiều cán bộ, công chức, viên chức

Nhiều cán bộ bị bắt quả tang khi đang chơi xóc đĩa

Nhiều cán bộ bị bắt quả tang khi đang chơi xóc đĩa

Bắt quả tang 4 cán bộ huyện ở Quảng Ngãi đánh bạc

Bắt quả tang 4 cán bộ huyện ở Quảng Ngãi đánh bạc