Sống sót thần kỳ trong sà lan bị lật giữa biển gần 2 ngày

Sống sót thần kỳ trong sà lan bị lật giữa biển gần 2 ngày

Thuyền viên sống sót trong sà lan lật úp kể lại 2 ngày mắc kẹt ở biển

Thuyền viên sống sót trong sà lan lật úp kể lại 2 ngày mắc kẹt ở biển

Phú Quốc: Sà lan chở gạch bị lật trên biển, 1 thuyền viên mất tích

Phú Quốc: Sà lan chở gạch bị lật trên biển, 1 thuyền viên mất tích

Cuộc giải cứu nghẹt thở đưa tài công thoát chết sau 37 giờ chìm sà lan

Cuộc giải cứu nghẹt thở đưa tài công thoát chết sau 37 giờ chìm sà lan

Cuộc giải cứu nghẹt thở đưa tài công thoát chết sau 37 giờ chìm sà lan

Cuộc giải cứu nghẹt thở đưa tài công thoát chết sau 37 giờ chìm sà lan

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau gần 40 tiếng kẹt trong sà lan chìm

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau gần 40 tiếng kẹt trong sà lan chìm

Cứu sống thuyền viên trong chiếc sa lan bị lật trên biển

Cứu sống thuyền viên trong chiếc sa lan bị lật trên biển

Lật sà lan trên vùng biển Phú Quốc, 1 thuyền viên mất tích

Lật sà lan trên vùng biển Phú Quốc, 1 thuyền viên mất tích

Nam thanh niên thoát chết sau 2 ngày nằm trong sà lan bị chìm

Nam thanh niên thoát chết sau 2 ngày nằm trong sà lan bị chìm

Cứu sống thuyền viên mất tích trong vụ lật sà lan chở gạch trên biển

Cứu sống thuyền viên mất tích trong vụ lật sà lan chở gạch trên biển

Thoát chết thần kỳ bên trong sà lan bị chìm trên biển

Thoát chết thần kỳ bên trong sà lan bị chìm trên biển