Cây sai trái trên đất lúa bạc màu xứ Quảng

Cây sai trái trên đất lúa bạc màu xứ Quảng

Thấy những vựa cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Nam Bộ, chị Lộc nảy sinh ý định đưa mô hình này...