Rơi từ tầng cao công trình Khang Gia Land xuống đất, 3 công nhân nguy kịch

Rơi từ tầng cao công trình Khang Gia Land xuống đất, 3 công nhân nguy kịch

Thi công nhà cao tầng ở TPHCM: Nhiều công trình mất an toàn lao động

Thi công nhà cao tầng ở TPHCM: Nhiều công trình mất an toàn lao động

TPHCM: Đình chỉ dự án khiến 3 công nhân rơi từ tầng 4 xuống đất

TPHCM: Đình chỉ dự án khiến 3 công nhân rơi từ tầng 4 xuống đất

Tin tiếp vụ Khang Gia Land: 3 công nhân đã qua cơn nguy kịch

Tin tiếp vụ Khang Gia Land: 3 công nhân đã qua cơn nguy kịch

3 công nhân rơi ở Trung tâm thương mại đã hồi tỉnh

3 công nhân rơi ở Trung tâm thương mại đã hồi tỉnh

Thi công TTTM, 3 công nhân rơi xuống đất bị thương nặng

Thi công TTTM, 3 công nhân rơi xuống đất bị thương nặng

Rơi từ tầng 3 công trình xây dựng, 3 công nhân bị thương

Rơi từ tầng 3 công trình xây dựng, 3 công nhân bị thương

TPHCM: Tai nạn lao động tại TTTM Giga Mall, 3 công nhân bị thương nặng

TPHCM: Tai nạn lao động tại TTTM Giga Mall, 3 công nhân bị thương nặng

TP.HCM: 3 công nhân nguy kịch sau khi rơi từ tầng cao công trình trung tâm thương mại

TP.HCM: 3 công nhân nguy kịch sau khi rơi từ tầng cao công trình trung tâm thương mại

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 3 công nhân bị thương

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 3 công nhân bị thương

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 3 công nhân bị thương

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 3 công nhân bị thương

Rơi tầng cao công trình xây dựng trung tâm thương mại Khang Gia Land xuống đất, 3 công nhân nguy kịch

Rơi tầng cao công trình xây dựng trung tâm thương mại Khang Gia Land xuống đất, 3 công nhân nguy kịch

Nguyên nhân ban đầu vụ đứt cáp khiến 3 công nhân nguy kịch

Nguyên nhân ban đầu vụ đứt cáp khiến 3 công nhân nguy kịch

Nguyên nhân ban đầu vụ đứt cáp khiến 3 công nhân nguy kịch

Nguyên nhân ban đầu vụ đứt cáp khiến 3 công nhân nguy kịch

TP HCM: 3 công nhân gặp tai nạn nguy kịch tại công trình Khang Gia Land

TP HCM: 3 công nhân gặp tai nạn nguy kịch tại công trình Khang Gia Land

TP HCM: 3 công nhân gặp tai nạn nguy kịch tại công trình Khang Gia Land

TP HCM: 3 công nhân gặp tai nạn nguy kịch tại công trình Khang Gia Land