Từ người mê cờ bạc đến bảng nhãn nổi danh 5 triều vua Lê

Từ người mê cờ bạc đến bảng nhãn nổi danh 5 triều vua Lê

Dù lúc trẻ ham chơi, đam mê cờ bạc, sau đó, Hà Tông Huân đã chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt, trở thành vị...