Những mảng trầm tích trên phố Phan Huy Ích

Những mảng trầm tích trên phố Phan Huy Ích

Tôi ấn tượng với phố Phan Huy Ích vì nơi đây có đền Yên Thành thờ nữ hoàng đế đầu tiên của nước Việt: Lý...