'Chuyện những người lính già'

'Chuyện những người lính già'

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

'Sống cùng lịch sử' khai mạc đợt phim kỷ niệm 30.4.2019

'Sống cùng lịch sử' khai mạc đợt phim kỷ niệm 30.4.2019

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019