'Nội soi tuyến giáp một lỗ' được bình chọn là thành tựu y học xuất sắc năm 2018

'Nội soi tuyến giáp một lỗ' được bình chọn là thành tựu y học xuất sắc năm 2018

Nội soi tuyến giáp một lỗ: 1 trong 10 thành tựu KH&CN xuất sắc nhất Việt Nam năm 2018

Nội soi tuyến giáp một lỗ: 1 trong 10 thành tựu KH&CN xuất sắc nhất Việt Nam năm 2018

'Phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ' được bình chọn thành tựu y học VN năm 2018

'Phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ' được bình chọn thành tựu y học VN năm 2018

'Nội soi tuyến giáp một lỗ' được bình chọn là thành tựu KHCN xuất sắc nhất năm 2018

'Nội soi tuyến giáp một lỗ' được bình chọn là thành tựu KHCN xuất sắc nhất năm 2018

Kỹ thuật cả thế giới chưa ai làm được được bình chọn là sự kiện Y tế tiêu biểu năm 2018

Kỹ thuật cả thế giới chưa ai làm được được bình chọn là sự kiện Y tế tiêu biểu năm 2018

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chuyển giao kỹ thuật và mổ thị phạm tại Bangladesh

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chuyển giao kỹ thuật và mổ thị phạm tại Bangladesh

Bác sĩ Việt Nam mổ nội soi tuyến giáp một lỗ- kỹ thuật mới nhất thế giới

Bác sĩ Việt Nam mổ nội soi tuyến giáp một lỗ- kỹ thuật mới nhất thế giới

Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam thực hiện phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ đầu tiên trên thế giới

Việt Nam thực hiện phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ đầu tiên trên thế giới

Việt Nam là nước đầu tiên mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Bệnh viện Nội tiết ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Bệnh viện Nội tiết ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam thực hiện nội soi tuyến giáp một lỗ lần đầu thành công trên thế giới

Việt Nam thực hiện nội soi tuyến giáp một lỗ lần đầu thành công trên thế giới

Lần đầu tiên trên thế giới: Việt Nam phẫu thuật nội soi một lỗ thành công !

Lần đầu tiên trên thế giới: Việt Nam phẫu thuật nội soi một lỗ thành công !

Việt Nam mổ thành công kỹ thuật mới thế giới chưa ai làm được

Việt Nam mổ thành công kỹ thuật mới thế giới chưa ai làm được

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ