Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Gặp bác sĩ người Việt đầu tiên thực hiện kỹ thuật mổ mới, cả thế giới chưa ai làm được

Gặp bác sĩ người Việt đầu tiên thực hiện kỹ thuật mổ mới, cả thế giới chưa ai làm được

Ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam thực hiện phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ đầu tiên trên thế giới

Việt Nam là nước đầu tiên mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới mổ nội soi tuyến giáp một lỗ

Bệnh viện Nội tiết ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Bệnh viện Nội tiết ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam thực hiện nội soi tuyến giáp một lỗ lần đầu thành công trên thế giới

Việt Nam thực hiện nội soi tuyến giáp một lỗ lần đầu thành công trên thế giới

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ