NSND Doãn Tần: Tiếng hát trên đường chúng ta đi

NSND Doãn Tần: Tiếng hát trên đường chúng ta đi

Nhớ giọng ca đầu tiên 'Đường chúng ta đi'

Nhớ giọng ca đầu tiên 'Đường chúng ta đi'

Tiễn đưa NSND Doãn Tần - cánh chim đầu đàn của lớp nghệ sĩ Cách mạng

Tiễn đưa NSND Doãn Tần - cánh chim đầu đàn của lớp nghệ sĩ Cách mạng

NSND Doãn Tần: Giọng hát lay động lòng người

NSND Doãn Tần: Giọng hát lay động lòng người

Thông tin về lễ tang NSND Doãn Tần

Thông tin về lễ tang NSND Doãn Tần

Lễ viếng NSND Doãn Tần giọng ca của 'Đường chúng ta đi' sẽ diễn ra vào ngày 20/3

Lễ viếng NSND Doãn Tần giọng ca của 'Đường chúng ta đi' sẽ diễn ra vào ngày 20/3

Vĩnh biệt NSND Doãn Tần!

Vĩnh biệt NSND Doãn Tần!

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

Giọng ca 'Đường chúng ta đi' Doãn Tần qua đời

Giọng ca 'Đường chúng ta đi' Doãn Tần qua đời

Nghệ sỹ Nhân dân Doãn Tần - người 'nghệ sỹ lính' gắn với dòng nhạc đỏ

Nghệ sỹ Nhân dân Doãn Tần - người 'nghệ sỹ lính' gắn với dòng nhạc đỏ

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

Ca sĩ Trọng Tấn, Phúc Tiệp bàng hoàng thương tiếc khi NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

Ca sĩ Trọng Tấn, Phúc Tiệp bàng hoàng thương tiếc khi NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

NSND Doãn Tần - giọng ca 'Đường chúng ta đi' qua đời ở tuổi 73

NSND Doãn Tần - giọng ca 'Đường chúng ta đi' qua đời ở tuổi 73

Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

Nghệ sỹ Doãn Tần về cõi vĩnh hằng, để lại âm vang 'Đường chúng ta đi'

Nghệ sỹ Doãn Tần về cõi vĩnh hằng, để lại âm vang 'Đường chúng ta đi'

Nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

Nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 73