12 Đại sứ mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm

12 Đại sứ mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Singapore viện trợ Việt Nam 10 máy thở, 20.000 test kit xét nghiệm Covid-19

Singapore viện trợ Việt Nam 10 máy thở, 20.000 test kit xét nghiệm Covid-19

Tiếp nhận 10 máy thở do Singapore viện trợ phục vụ phòng, chống dịch

Tiếp nhận 10 máy thở do Singapore viện trợ phục vụ phòng, chống dịch

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy thịnh vượng

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy thịnh vượng

Tôn vinh nghệ nhân dân gian: Đừng để quá muộn!

Tôn vinh nghệ nhân dân gian: Đừng để quá muộn!

Một Nhà khoa học đầu ngành đã đi xa

'Đệ nhất danh cầm' Nguyễn Phú Đẹ được phong tặng Nghệ nhân nhân dân

Công nhận 66 nghệ nhân nhân dân đầu tiên

62 nghệ nhân được vinh danh 'Nghệ nhân dân gian'