Liên thông kết quả giữa các báo cáo về công tác xây dựng pháp luật

Liên thông kết quả giữa các báo cáo về công tác xây dựng pháp luật

Nhận diện rủi ro pháp lý từ nền kinh tế số

Nhận diện rủi ro pháp lý từ nền kinh tế số

Cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề hướng tới Tòa án điện tử

Cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề hướng tới Tòa án điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần thay đổi tư duy làm chính sách, pháp luật trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần thay đổi tư duy làm chính sách, pháp luật trong cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng chính sách, pháp luật trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng chính sách, pháp luật trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo những vấn đề pháp lý trong cách mạng 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo những vấn đề pháp lý trong cách mạng 4.0

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 4.0

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 4.0

Hoàn thiện pháp luật trong thời đại 4.0

Hoàn thiện pháp luật trong thời đại 4.0

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàn thiện và thực thi pháp luật cần bắt kịp và đồng điệu với cách mạng công nghiệp 4.0

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàn thiện và thực thi pháp luật cần bắt kịp và đồng điệu với cách mạng công nghiệp 4.0

KẾT LUẬN THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GRAB UBER KHÔNG PHẢI LÀ TẬP TRUNG KINH TẾ

KẾT LUẬN THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GRAB UBER KHÔNG PHẢI LÀ TẬP TRUNG KINH TẾ

Lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng một số cơ quan báo chí

Lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng một số cơ quan báo chí

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1831 tân cử nhân Luật

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1831 tân cử nhân Luật

Gần 2.000 sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội được trao bằng tốt nghiệp

Gần 2.000 sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội được trao bằng tốt nghiệp

Khẩn trương rà soát, tiếp thu hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

Khẩn trương rà soát, tiếp thu hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.800 tân cử nhân

Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.800 tân cử nhân

Chuẩn bị tốt nội dung cho Hội thảo quốc gia về cách mạng 4.0

Lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ bị xử lý như thế nào?

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ bị xử lý như thế nào?

Công tác pháp chế trong khối DNNVV: Sự quan tâm còn mờ nhạt

Công tác pháp chế trong khối DNNVV: Sự quan tâm còn mờ nhạt

Hoạt động của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp cần khởi sắc, thiết thực, hiệu quả hơn

Hoạt động của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp cần khởi sắc, thiết thực, hiệu quả hơn

Vẫn còn tình trạng kiêm nhiệm công tác pháp chế

Vẫn còn tình trạng kiêm nhiệm công tác pháp chế

Hoãn phiên điều trần thương vụ Grab mua lại Uber tại Việt Nam

Hoãn phiên điều trần thương vụ Grab mua lại Uber tại Việt Nam

Nghiên cứu thấu đáo để giải quyết triệt để vướng mắc về quy hoạch

Nghiên cứu thấu đáo để giải quyết triệt để vướng mắc về quy hoạch

Số văn bản sai năm 2018 đã giảm gần 50%

Số văn bản sai năm 2018 đã giảm gần 50%

Tiếp tục thể chế hóa nhiều vấn đề nóng, bức xúc

Tiếp tục thể chế hóa nhiều vấn đề nóng, bức xúc

Tránh dàn trải trong nghiên cứu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

Tránh dàn trải trong nghiên cứu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

Mở phiên điều trần thương vụ Grab mua lại Uber tại Việt Nam

Mở phiên điều trần thương vụ Grab mua lại Uber tại Việt Nam

Bộ Nội vụ đề nghị giữ quy định giờ làm việc của cơ quan nhà nước như hiện tại

Bộ Nội vụ đề nghị giữ quy định giờ làm việc của cơ quan nhà nước như hiện tại

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế

Kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế Môi trường bổ nhiệm Tổng thư ký tòa soạn

Tạp chí Kinh tế Môi trường bổ nhiệm Tổng thư ký tòa soạn

Bộ Tư pháp họp thẩm định dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Bộ Tư pháp họp thẩm định dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Băn khoăn về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Băn khoăn về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

TW Hội Kinh tế Môi trường tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ mở rộng

TW Hội Kinh tế Môi trường tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ mở rộng

Tuân thủ pháp luật cũng thành... gánh nặng chi phí

Tuân thủ pháp luật cũng thành... gánh nặng chi phí

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng

Giao nhiệm vụ cho tổ chức xã hội phải kèm điều kiện hoạt động

Giao nhiệm vụ cho tổ chức xã hội phải kèm điều kiện hoạt động

Sắp có hội thảo quốc gia về Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Sắp có hội thảo quốc gia về Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Tiếp tục phối hợp công tác hiệu quả giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

Tiếp tục phối hợp công tác hiệu quả giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Kênh phổ biến pháp luật hiệu quả

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Kênh phổ biến pháp luật hiệu quả

Công bố website về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý

Công bố website về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý

Công bố Website Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Công bố Website Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Bộ Tư pháp công bố Website Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Bộ Tư pháp công bố Website Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Dịch vụ hành chính công: Việc gì nên chuyển giao cho doanh nghiệp?

Dịch vụ hành chính công: Việc gì nên chuyển giao cho doanh nghiệp?

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phổ biến pháp luật

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phổ biến pháp luật

Tránh chuyển đổi 'ồ ạt' các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Tránh chuyển đổi 'ồ ạt' các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Bài 4: Đạm Ninh Bình có thể khởi kiện

Bài 4: Đạm Ninh Bình có thể khởi kiện

Xử lý đại dự án thua lỗ: Vướng mắc pháp lý với nhà thầu

Xử lý đại dự án thua lỗ: Vướng mắc pháp lý với nhà thầu

12 dự án yếu kém ngành công thương: Gắng sức thoát danh sách đen

12 dự án yếu kém ngành công thương: Gắng sức thoát danh sách đen

Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định

Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định

Xử 12 dự án thua lỗ: Lại than khó, xin khoanh nợ

Xử 12 dự án thua lỗ: Lại than khó, xin khoanh nợ

Các dự án thua lỗ: Khó khăn chồng chất khó khăn

Các dự án thua lỗ: Khó khăn chồng chất khó khăn

Xử lý 12 dự án thua lỗ, yếu kém: Đâu là vấn đề 'hóc xương' nhất?

Xử lý 12 dự án thua lỗ, yếu kém: Đâu là vấn đề 'hóc xương' nhất?

Nhà thầu TQ đòi tăng vốn cả trăm triệu USD ở dự án gang thép

Nhà thầu TQ đòi tăng vốn cả trăm triệu USD ở dự án gang thép

'Nhiệm vụ đã rõ thì không nên chờ Thủ tướng phân công'

'Nhiệm vụ đã rõ thì không nên chờ Thủ tướng phân công'

Nợ đọng văn bản vì sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa tốt

Nợ đọng văn bản vì sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa tốt

Tránh chung chung trong đánh giá tác động của chính sách

Tránh chung chung trong đánh giá tác động của chính sách

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám định tư pháp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám định tư pháp

Hoàn thiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hoàn thiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp tháng 3/2019

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp tháng 3/2019

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Lãnh đạo Bộ Tư pháp bàn giao một số lĩnh vực công tác

Lãnh đạo Bộ Tư pháp bàn giao một số lĩnh vực công tác

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong đấu giá tài sản

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong đấu giá tài sản

Sắp tổ chức hội thảo quốc gia về cách mạng 4.0 với hệ thống pháp luật

Sắp tổ chức hội thảo quốc gia về cách mạng 4.0 với hệ thống pháp luật

Xây dựng Luật chung hay Nghị định về kinh tế chia sẻ là rất khó!

Xây dựng Luật chung hay Nghị định về kinh tế chia sẻ là rất khó!

Không thể mặc kệ hoặc cấm kinh tế chia sẻ

Không thể mặc kệ hoặc cấm kinh tế chia sẻ

Cần tạo ra những chuyển biến đột phá trong công tác của Nhà xuất bản Tư pháp

Cần tạo ra những chuyển biến đột phá trong công tác của Nhà xuất bản Tư pháp

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường Việt Nam

Tập trung thanh tra chuyên ngành trong công tác bổ trợ tư pháp

Tập trung thanh tra chuyên ngành trong công tác bổ trợ tư pháp

Để công chứng viên xứng đáng là 'người gác cổng'...

Để công chứng viên xứng đáng là 'người gác cổng'...

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Tư pháp

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Tư pháp

Sẽ gỡ vướng mắc của quy định về hạn chế ban hành thủ tục hành chính

Sẽ gỡ vướng mắc của quy định về hạn chế ban hành thủ tục hành chính

Điều tra bổ sung vụ việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber

Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tăng mạnh

Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tăng mạnh

Thương vụ Grab mua Uber: Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Thương vụ Grab mua Uber: Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều tra bổ sung 60 ngày vụ GrabTaxi - Uber tập trung kinh tế

Điều tra bổ sung 60 ngày vụ GrabTaxi - Uber tập trung kinh tế

Vụ Grab 'thâu tóm' Uber ở Việt Nam vẫn chưa 'ngã ngũ'

Vụ Grab 'thâu tóm' Uber ở Việt Nam vẫn chưa 'ngã ngũ'

Điều tra bổ sung vụ việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber

Điều tra bổ sung vụ việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber

Điều tra bổ sung vụ Grab mua Uber do phát sinh tình tiết mới

Điều tra bổ sung vụ Grab mua Uber do phát sinh tình tiết mới

Điều tra bổ sung vụ GrabTaxi mua Uber Việt Nam

Điều tra bổ sung vụ GrabTaxi mua Uber Việt Nam

Điều tra bổ sung vụ việc Grab 'thâu tóm' Uber

Điều tra bổ sung vụ việc Grab 'thâu tóm' Uber

Điều tra bổ sung việc Grab thâu tóm Uber

Điều tra bổ sung việc Grab thâu tóm Uber

Điều tra bổ sung vụ việc giữa GrabTaxi và Uber

Điều tra bổ sung vụ việc giữa GrabTaxi và Uber

Điều tra bổ sung vụ việc tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber

Điều tra bổ sung vụ việc tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber

Vụ Grab mua lại Uber: Phát sinh tình tiết mới phải điều tra bổ sung

Vụ Grab mua lại Uber: Phát sinh tình tiết mới phải điều tra bổ sung

Tranh chấp GrabTaxi và Uber: Điều tra bổ sung vụ việc

Tranh chấp GrabTaxi và Uber: Điều tra bổ sung vụ việc

Bộ Công Thương điều tra bổ sung vụ Grab 'thâu tóm' Uber

Bộ Công Thương điều tra bổ sung vụ Grab 'thâu tóm' Uber

Vụ Grab mua lại Uber bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ Grab mua lại Uber bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Phát sinh tình tiết mới, vụ Grab và Uber phải điều tra bổ sung

Phát sinh tình tiết mới, vụ Grab và Uber phải điều tra bổ sung

Vụ Grab thâu tóm Uber: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ Grab thâu tóm Uber: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Lãnh đạo Bộ Tư pháp gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Lãnh đạo Bộ Tư pháp gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Tạo môi trường khơi gợi đam mê, động lực trong nghiên cứu khoa học

Tạo môi trường khơi gợi đam mê, động lực trong nghiên cứu khoa học

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế triển khai công tác năm 2019

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế triển khai công tác năm 2019

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực công tác tư pháp

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực công tác tư pháp

Phát huy các thế mạnh của Bộ, ngành Tư pháp

Phát huy các thế mạnh của Bộ, ngành Tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ: Tập thể đoàn kết, vững mạnh

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ: Tập thể đoàn kết, vững mạnh

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019

Bộ Tư pháp tiếp tục tạo môi trường làm việc phù hợp để cán bộ phấn đấu

Bộ Tư pháp tiếp tục tạo môi trường làm việc phù hợp để cán bộ phấn đấu