Trộm đột nhập nhà đại úy công an lấy 4 cây mai

Trộm đột nhập nhà đại úy công an lấy 4 cây mai

2 lần trộm mai nhà công an, đạo chích bị tóm trong vòng 1 tuần

2 lần trộm mai nhà công an, đạo chích bị tóm trong vòng 1 tuần

'Đạo chích' nhiều lần đột nhập nhà đại úy công an trộm cắp tài sản

'Đạo chích' nhiều lần đột nhập nhà đại úy công an trộm cắp tài sản

Công an phường bắt tên đạo chích hai lần trộm nhà mình

Công an phường bắt tên đạo chích hai lần trộm nhà mình

'Đạo chích' lẻn vào nhà đại úy công an trộm cây mai quý

'Đạo chích' lẻn vào nhà đại úy công an trộm cây mai quý

Ban ngày giả vờ bẫy chim, đêm lẻn vào nhà đại úy công an trộm 4 cây mai và chó

Ban ngày giả vờ bẫy chim, đêm lẻn vào nhà đại úy công an trộm 4 cây mai và chó

Thanh niên liều lĩnh đột nhập nhà đại úy công an trộm 4 cây mai

Đột nhập nhà cán bộ công an trộm chó