Xe cứu thương va chạm với người đi đường, 1 người tử vong tại chỗ

Xe cứu thương va chạm với người đi đường, 1 người tử vong tại chỗ

Xe chuyển bệnh nhân đâm tử vong người đi bộ trên quốc lộ

Xe chuyển bệnh nhân đâm tử vong người đi bộ trên quốc lộ

Xe chuyển bệnh nhân đâm người đi bộ tử vong

Xe chuyển bệnh nhân đâm người đi bộ tử vong

Xe chuyển bệnh nhân tông người đi bộ tử vong trên quốc lộ

Xe chuyển bệnh nhân tông người đi bộ tử vong trên quốc lộ

Xe cấp cứu tông người đi bộ tử vong trên quốc lộ 1

Xe cấp cứu tông người đi bộ tử vong trên quốc lộ 1

Clip: Hiện trường người đàn ông sang đường bị xe chuyển bệnh tông tử vong

Clip: Hiện trường người đàn ông sang đường bị xe chuyển bệnh tông tử vong

Xe cấp cứu gây tai nạn, người đàn ông bị hất văng 20m, tử vong tại chỗ

Xe chuyển viện tông tử vong người đi đường

Người đàn ông bị xe cứu thương tông văng hơn 20m, tử vong tại chỗ

Người đàn ông bị xe cấp cứu tông văng 20 m, tử vong tại chỗ