Chiến dịch Giờ Trái đất: Lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng

Chiến dịch Giờ Trái đất: Lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng

Cùng với nhiều nước trên thế giới, ngày 30/3 vừa qua, Hà Nội cùng nhiều địa phương tham gia hưởng ứng chiến...