Dòng họ hiếu học ở Hà Tĩnh có 22 giáo sư, tiến sỹ

Dòng họ hiếu học ở Hà Tĩnh có 22 giáo sư, tiến sỹ

Dòng họ Phan Tùng Mai (xã Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh) có 64 vị đỗ đạt cao, trong đó có 7 vị được khắc tên...