Khởi tố những kẻ buôn bán thuốc lắc lớn nhất Nam Định

Khởi tố những kẻ buôn bán thuốc lắc lớn nhất Nam Định

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ 5 đối tượng

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ 5 đối tượng

Bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán số lượng lớn thuốc lắc

Bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán số lượng lớn thuốc lắc

Triệt phá đường dây mua bán thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay

Triệt phá đường dây mua bán thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay

Bắt vụ vận chuyển thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay tại Nam Định

Bắt vụ vận chuyển thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay tại Nam Định

Phá đường dây buôn thuốc lắc 'khủng' nhất từ trước đến nay ở Nam Định

Phá đường dây buôn thuốc lắc 'khủng' nhất từ trước đến nay ở Nam Định

Nam Định: Khởi tố 5 đối tượng tàng trữ hơn 12.000 viên thuốc lắc

Nam Định: Khởi tố 5 đối tượng tàng trữ hơn 12.000 viên thuốc lắc

Phá đường dây thuốc lắc 'khủng' từ Hải Phòng về Nam Định

Phá đường dây thuốc lắc 'khủng' từ Hải Phòng về Nam Định