Đón các anh về...

Đón các anh về...

Tìm thấy hài cốt 17 chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 404, Quân khu 5 hy sinh năm 1970

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công

Tìm thấy hố chôn 17 chiến sĩ đặc công hy sinh cách đây 50 năm

Tìm thấy hố chôn 17 chiến sĩ đặc công hy sinh cách đây 50 năm

Phát hiện hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hy sinh 50 năm trước

Phát hiện hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hy sinh 50 năm trước

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở sân bay

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở sân bay

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở Quảng Nam

Quảng Nam: Tìm được 17 hài cốt chiến sĩ đặc công hy sinh 50 năm trước

Tìm thấy 17 hài cốt chiến sĩ đặc công chôn tập thể

Khai quật hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công

Tìm thấy hài cốt 17 chiến sỹ đặc công được chôn tập thể 50 năm trước

Tìm thấy hài cốt 17 chiến sĩ đặc công được chôn tập thể từ 50 năm trước

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công tại Quảng Nam

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở sân bay Khâm Đức

Tìm thấy hố chôn 17 liệt sĩ đặc công ở khu vực sân bay Khâm Đức

Quảng Nam: Phát hiện hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hi sinh 50 năm trước

Tìm thấy hài cốt 17 đặc công hi sinh năm 1970 ở Quảng Nam

Khai quật hố chôn tập thể 17 chiến sĩ hy sinh cách đây 50 năm

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở Quảng Nam

Đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển bền vững của Fico – YTL