Bắt đối tượng tổ chức cho người trốn sang nước ngoài

Bắt đối tượng tổ chức cho người trốn sang nước ngoài

Phê chuẩn khởi tố đối tượng tổ chức đưa người trái phép ra nước ngoài

Phê chuẩn khởi tố đối tượng tổ chức đưa người trái phép ra nước ngoài

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép

Bị bắt vì tổ chức đưa hàng chục người trốn ra nước ngoài

Bị bắt vì tổ chức đưa hàng chục người trốn ra nước ngoài

Khởi tố thanh niên đưa 28 người trốn ra nước ngoài

Khởi tố thanh niên đưa 28 người trốn ra nước ngoài

Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài

Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài

Bắt tạm giam thanh niên tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Bắt tạm giam thanh niên tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Bắt đối tượng đưa người đi Đài Loan trái phép

Bắt đối tượng đưa người đi Đài Loan trái phép

Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Đưa 28 người ra nước ngoài bất hợp pháp thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng

Đưa 28 người ra nước ngoài bất hợp pháp thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng

Khởi tố kẻ đưa người bị trục xuất 'quay lại' nước ngoài

Khởi tố kẻ đưa người bị trục xuất 'quay lại' nước ngoài