Hà Nội công bố cấm taxi giờ cao điểm trên 11 tuyến phố

Hà Nội công bố cấm taxi giờ cao điểm trên 11 tuyến phố

11 tuyến phố cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi

11 tuyến phố cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi

Hà Nội cấm taxi hoạt động giờ cao điểm tại 11 tuyến phố

Hà Nội cấm taxi hoạt động giờ cao điểm tại 11 tuyến phố

Chính thức cấm xe hợp đồng trên 11 tuyến phố

Chính thức cấm xe hợp đồng trên 11 tuyến phố

11 tuyến đường ở Hà Nội sẽ cấm taxi vào giờ cao điểm

11 tuyến đường ở Hà Nội sẽ cấm taxi vào giờ cao điểm

Hà Nội công bố 11 tuyến đường cấm taxi hoạt động

Hà Nội công bố 11 tuyến đường cấm taxi hoạt động

Hà Nội cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 11 tuyến phố

Hà Nội cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 11 tuyến phố

Hà Nội: Chính thức cấm taxi và xe tải trên 11 tuyến phố giờ cao điểm

Hà Nội: Chính thức cấm taxi và xe tải trên 11 tuyến phố giờ cao điểm

11 tuyến phố Hà Nội cấm taxi và xe tải hoạt động giờ cao điểm

11 tuyến phố Hà Nội cấm taxi và xe tải hoạt động giờ cao điểm

Hà Nội cấm xe taxi trên 11 tuyến phố

Hà Nội cấm xe taxi trên 11 tuyến phố

Các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội mới nhất năm 2019

Các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội mới nhất năm 2019

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 17/5

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 17/5