Cá 'khủng' quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học

Cá 'khủng' quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học

Vụ cá nược 'khủng' ở Bến Tre: Ngư dân đồng ý giao cá, sẽ chở về Hà Nội

Vụ cá nược 'khủng' ở Bến Tre: Ngư dân đồng ý giao cá, sẽ chở về Hà Nội

Ngư dân đồng ý giao cá nược Minh Hải cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Ngư dân đồng ý giao cá nược Minh Hải cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Ngư dân đồng ý giao cá 'lạ' 150 kg cho viện bảo tồn

Cá nược tưởng tuyệt chủng xuất hiện ở Bến Tre: Phải giao nộp cơ quan chức năng?

Cá nược tưởng tuyệt chủng xuất hiện ở Bến Tre: Phải giao nộp cơ quan chức năng?

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg có ý định... xẻ thịt cá

Loài cá tưởng tuyệt chủng xuất hiện trên sông Cổ Chiên

Loài cá tưởng tuyệt chủng xuất hiện trên sông Cổ Chiên

Gia đình ngư dân ở Bến Tre kiên quyết không giao cá nược Minh Hải

Gia đình ngư dân ở Bến Tre kiên quyết không giao cá nược Minh Hải

Gia đình ngư dân kiên quyết không giao cá nược Minh Hải quý hiếm

Gia đình ngư dân kiên quyết không giao cá nược Minh Hải quý hiếm

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg nói muốn tự xử lý con cá

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg nói muốn tự xử lý con cá

Ngư dân Bến Tre bắt được cá heo sắp tuyệt chủng

Ngư dân Bến Tre bắt được cá heo sắp tuyệt chủng

Bắt được cá hiếm nặng 150kg, ngư dân đòi 100 triệu mới giao xác

Bắt được cá hiếm nặng 150kg, ngư dân đòi 100 triệu mới giao xác

Danh tính 'sốc' loài cá lạ vừa bắt được ở Bến Tre

Danh tính 'sốc' loài cá lạ vừa bắt được ở Bến Tre

Ngư dân đòi 40 triệu mới giao xác cá heo nặng 150kg

Ngư dân đòi 40 triệu mới giao xác cá heo nặng 150kg

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg muốn được hỗ trợ 40 triệu đồng

Giải mã loài cá 'khủng' bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

Giải mã loài cá 'khủng' bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

Cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược tưởng đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược tưởng đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Nếu xác nhận cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược Minh Hải, sẽ chấn động

Nếu xác nhận cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược Minh Hải, sẽ chấn động

Cá lạ 150 kg bắt được trên sông Cổ Chiên là cá heo sắp tuyệt chủng?

Cá lạ 150 kg bắt được trên sông Cổ Chiên là cá heo sắp tuyệt chủng?

Bến Tre: Cá lạ mắc lưới ngư dân

Bến Tre: Cá lạ mắc lưới ngư dân

Người dân Bến Tre bắt được cá 'khủng' dưới sông Cổ Chiên

Người dân Bến Tre bắt được cá 'khủng' dưới sông Cổ Chiên

Ngư dân trên sông Cổ Chiên bắt được cá heo nặng 150kg

Ngư dân trên sông Cổ Chiên bắt được cá heo nặng 150kg

Bến Tre: Dân bắt được cá lạ nặng 150kg trên sông Cổ Chiên

Bến Tre: Dân bắt được cá lạ nặng 150kg trên sông Cổ Chiên

Ngư dân miền Tây bắt được cá nặng 150 kg trên sông Cổ Chiên

Ngư dân miền Tây bắt được cá nặng 150 kg trên sông Cổ Chiên

Clip: Người dân đổ xô đi xem 'cá lạ' nghi cá heo chuột quý hiếm

Clip: Người dân đổ xô đi xem 'cá lạ' nghi cá heo chuột quý hiếm

Ngư dân bắt được cá lạ nặng 150 kg trên sông Cổ Chiên

Ngư dân bắt được cá lạ nặng 150 kg trên sông Cổ Chiên

Bến Tre: Cây mít Tố Tây trái từ gốc tới ngọn, 8 tháng 'chửa đẻ'

Bến Tre: Cây mít Tố Tây trái từ gốc tới ngọn, 8 tháng 'chửa đẻ'

Bắt được cá lạ 150 kg trên sông Cổ Chiên, nghi là cá heo quý hiếm

Bắt được cá lạ 150 kg trên sông Cổ Chiên, nghi là cá heo quý hiếm

Ngư dân bắt được cá nặng 150 kg nghi cá heo trên sông Cổ Chiên

Ngư dân bắt được cá nặng 150 kg nghi cá heo trên sông Cổ Chiên

Cận cảnh cây mít Tố Tây ra quả từ gốc tới ngọn, một chùm gần 30 quả

Cận cảnh cây mít Tố Tây ra quả từ gốc tới ngọn, một chùm gần 30 quả

Của hiếm ở miền Tây: Cây mít Tố Tây trái từ gốc tới ngọn, 8 tháng 'chửa đẻ'

Của hiếm ở miền Tây: Cây mít Tố Tây trái từ gốc tới ngọn, 8 tháng 'chửa đẻ'