Không thuộc đối tượng được xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang

Bà Nguyễn Thị Tạo (phòng 402, nhà C1, phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)...
Sự quyết liệt tạo nên chuyển biến rõ nét

Sự quyết liệt tạo nên chuyển biến rõ nét

Kỹ năng thoát nạn tại khu nhà cũ nằm trong ngõ sâu khi xảy cháy

Kỹ năng thoát nạn tại khu nhà cũ nằm trong ngõ sâu khi xảy cháy

Nâng cao khả năng thoát nạn tại khu nhà cũ nằm trong ngõ sâu khi xảy cháy

Nâng cao khả năng thoát nạn tại khu nhà cũ nằm trong ngõ sâu khi xảy cháy

Ký ức không phai của người cán bộ tiền phương

Ký ức không phai của người cán bộ tiền phương

Trinh sát viên làm việc tốt đầu năm

Trinh sát viên làm việc tốt đầu năm

Không dung túng cái sai

Không dung túng cái sai