Phố Sách Xuân Mậu Tuất 2018 đạt doanh thu 4 tỷ đồng

Hà Nội: Phố sách Xuân bán được trên 8 vạn bản sách, doanh thu 4 tỉ

Hà Nội: Phố sách Xuân bán được trên 8 vạn bản sách, doanh thu 4 tỉ

Hơn 80.000 bản sách được bán ra dịp Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018

Hơn 80.000 bản sách được bán ra dịp Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018

Tổng số sách bán ra tại Phố sách Xuân Mậu Tuất đạt trên 80.000 bản

Tổng số sách bán ra tại Phố sách Xuân Mậu Tuất đạt trên 80.000 bản

Tìm về nét xưa truyền thống

Tìm về nét xưa truyền thống

Bế mạc Phố sách Xuân Mậu Tuất năm 2018

Bế mạc Phố sách Xuân Mậu Tuất năm 2018

Bước đệm trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa Thủ đô

Bước đệm trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa Thủ đô

Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống

Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống