Toàn cảnh cây cầu lịch sử giúp đưa Quảng Ninh lại gần Hà Nội

Toàn cảnh cây cầu lịch sử giúp đưa Quảng Ninh lại gần Hà Nội

Nhiều dự án trọng điểm 'đói' vốn: Làm gì để BOT kết trái ngọt?

Nhiều dự án trọng điểm 'đói' vốn: Làm gì để BOT kết trái ngọt?

Clip: Toàn cảnh cao tốc hơn 13.000 tỷ đồng trước giờ G

Clip: Toàn cảnh cao tốc hơn 13.000 tỷ đồng trước giờ G

Ngắm cầu 7.000 tỉ và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng trước ngày thông xe

Ngắm cầu 7.000 tỉ và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng trước ngày thông xe

Ngắm nhìn cây cầu biểu tượng kết nối 3 thành phố kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long

Ngắm nhìn cây cầu biểu tượng kết nối 3 thành phố kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long

Cầu dây văng hiện đại nối Quảng Ninh với Hải Phòng trước ngày thông xe

Cầu dây văng hiện đại nối Quảng Ninh với Hải Phòng trước ngày thông xe

Cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với Hải Phòng sẽ thông xe vào Quốc khánh 2/9

Cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với Hải Phòng sẽ thông xe vào Quốc khánh 2/9

Hai tuần trước khi thông xe, cầu hơn 7.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh thế nào?

Hai tuần trước khi thông xe, cầu hơn 7.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh thế nào?

2 tuần nữa thông xe, cầu nối Hải Phòng - Quảng Ninh trông thế nào?

2 tuần nữa thông xe, cầu nối Hải Phòng - Quảng Ninh trông thế nào?