Giảm thiểu cháy, nổ tại nhà ở hộ gia đình: Quan trọng là ý thức tự phòng cháy

Giảm thiểu cháy, nổ tại nhà ở hộ gia đình: Quan trọng là ý thức tự phòng cháy

Hà Nội: Quán karaoke 7 tầng cháy dữ dội đã bị đình chỉ từ nhiều tháng trước

Hà Nội: Quán karaoke 7 tầng cháy dữ dội đã bị đình chỉ từ nhiều tháng trước

Hình ảnh quán karaoke trên phố Hào Nam cháy dữ dội do 'hóa vàng'

Hình ảnh quán karaoke trên phố Hào Nam cháy dữ dội do 'hóa vàng'

Cháy quán karaoke trên phố Hào Nam: Do chủ nhà đốt vàng mã rồi bỏ đi

Cháy quán karaoke trên phố Hào Nam: Do chủ nhà đốt vàng mã rồi bỏ đi

Cháy lớn trên phố Hào Nam

Cháy lớn trên phố Hào Nam

Hà Nội: Ngôi nhà 9 tầng trên phố Hào Nam bốc cháy dữ dội

Hà Nội: Ngôi nhà 9 tầng trên phố Hào Nam bốc cháy dữ dội

Hà Nội: Cháy quán Karaoke trên phố Hào Nam

Hà Nội: Cháy quán Karaoke trên phố Hào Nam

Cháy lớn tại ngôi nhà chín tầng trên phố Hào Nam

Cháy lớn tại ngôi nhà chín tầng trên phố Hào Nam

Hà Nội: Cháy dữ dội quán karaoke cũ do chủ nhà đốt vàng mã

Hà Nội: Cháy dữ dội quán karaoke cũ do chủ nhà đốt vàng mã

Hóa vàng ngày mùng 1, nhà 7 tầng bốc cháy

Hóa vàng ngày mùng 1, nhà 7 tầng bốc cháy

Những hình ảnh đám cháy tại quán karaoke do đốt vàng mã ngày mùng 1

Những hình ảnh đám cháy tại quán karaoke do đốt vàng mã ngày mùng 1

Đốt vàng mã đầu tháng, lửa thiêu rụi tầng thượng quán Karaoke

Đốt vàng mã đầu tháng, lửa thiêu rụi tầng thượng quán Karaoke

Cháy lớn quán karaoke ở Hà Nội

Cháy lớn quán karaoke ở Hà Nội

Cháy lớn tại quán karaoke trên đường Hào Nam, Hà Nội

Cháy lớn tại quán karaoke trên đường Hào Nam, Hà Nội

Hà Nội: Đang cháy quán karaoke trên phố Hào Nam

Hà Nội: Đang cháy quán karaoke trên phố Hào Nam

Xảy cháy quán karaoke...đang bị đình chỉ hoạt động

Xảy cháy quán karaoke...đang bị đình chỉ hoạt động

Cận cảnh vụ cháy tại quán karaoke trên phố Hào Nam, Hà Nội

Cận cảnh vụ cháy tại quán karaoke trên phố Hào Nam, Hà Nội

Đốt vàng mã làm cháy quán Karaoke, cột khói cao hàng chục mét

Đốt vàng mã làm cháy quán Karaoke, cột khói cao hàng chục mét

Video cháy quán karaoke X9 trên phố Hào Nam, khói bốc đen kịt

Video cháy quán karaoke X9 trên phố Hào Nam, khói bốc đen kịt

Hà Nội: Gia chủ đốt vàng mã, lửa bao trùm nóc nhà 9 tầng

Hà Nội: Gia chủ đốt vàng mã, lửa bao trùm nóc nhà 9 tầng

Cháy dữ dội quán karaoke X9 ở Hào Nam, Hà Nội

Cháy dữ dội quán karaoke X9 ở Hào Nam, Hà Nội

Hà Nội: Đang cháy dữ dội quán karaoke 8 tầng, lửa bốc rất cao

Hà Nội: Đang cháy dữ dội quán karaoke 8 tầng, lửa bốc rất cao

Hà Nội: Lửa thiêu rụi tầng thượng quán Karaoke trong ngày mùng 1 đầu tháng

Hà Nội: Lửa thiêu rụi tầng thượng quán Karaoke trong ngày mùng 1 đầu tháng

Chủ nhà đốt vàng mã gây cháy lớn tại quán karaoke 9 tầng ở Hào Nam

Chủ nhà đốt vàng mã gây cháy lớn tại quán karaoke 9 tầng ở Hào Nam

Cháy quán karaoke trên phố Hào Nam, huy động 8 xe cứu hỏa mới dập tắt

Cháy quán karaoke trên phố Hào Nam, huy động 8 xe cứu hỏa mới dập tắt

Đốt vàng mã, quán karaoke 7 tầng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Đốt vàng mã, quán karaoke 7 tầng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Nhà 7 tầng trên phố Hào Nam bốc cháy dữ dội vì gia chủ đốt vàng mã

Nhà 7 tầng trên phố Hào Nam bốc cháy dữ dội vì gia chủ đốt vàng mã

Đốt vàng mã ngày mùng 1 làm cháy lớn quán karaoke đặt cột viễn thông

Đốt vàng mã ngày mùng 1 làm cháy lớn quán karaoke đặt cột viễn thông

Hà Nội: Cháy lớn quán karaoke ở phố Hào Nam giữa buổi trưa

Hà Nội: Cháy lớn quán karaoke ở phố Hào Nam giữa buổi trưa

Cháy nhà 7 tầng trên phố Hào Nam vì đốt vàng mã

Cháy nhà 7 tầng trên phố Hào Nam vì đốt vàng mã

Hà Nội: Cháy trạm BTS tại quán karaoke trên phố Hào Nam

Hà Nội: Cháy trạm BTS tại quán karaoke trên phố Hào Nam

Cháy lớn tại quán karaoke X2 ở phố Hào Nam, Hà Nội

Cháy lớn tại quán karaoke X2 ở phố Hào Nam, Hà Nội

Đang chữa cháy tại số 9 phố Hào Nam

Đang chữa cháy tại số 9 phố Hào Nam

Đốt vàng mã ngày đầu tháng, quán karaoke 7 tầng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Đốt vàng mã ngày đầu tháng, quán karaoke 7 tầng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Cháy quán Karaoke trên phố Hào Nam: Chủ nhà đốt vàng mã ngày mùng 1

Cháy quán Karaoke trên phố Hào Nam: Chủ nhà đốt vàng mã ngày mùng 1

Quán karaoke trên phố Hào Nam cháy dữ dội giữa trưa

Quán karaoke trên phố Hào Nam cháy dữ dội giữa trưa

Hà Nội: Chủ quán karaoke hóa vàng rồi bỏ đi, nhà cháy dữ dội

Hà Nội: Chủ quán karaoke hóa vàng rồi bỏ đi, nhà cháy dữ dội

Hỏa hoạn tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Hào Nam

Hỏa hoạn tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Hào Nam

Giao tiếp tích cực - Chìa khóa hạnh phúc

Giao tiếp tích cực - Chìa khóa hạnh phúc