Bật tín hiệu sóng gió cho ông Trump: Chính trường Mỹ 'đảo chiều'

Bật tín hiệu sóng gió cho ông Trump: Chính trường Mỹ 'đảo chiều'

Kết quả bầu cử giữa kì Mỹ đã ngã ngũ với việc phe Dân chủ và Cộng hòa chia nhau nắm giữ Hạ viện và Thượng...